Dołącz do Szkoły językowej Berlitz!

Odkryj swój globalny potencjał

Berlitz oferuje skuteczne szkolenia klasy Premium skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, a także szkolenia językowe, międzykulturowe i biznesowe dla klientów korporacyjnych. W ciągu ostatnich 140 lat Berlitz pomógł milionom ludzi na całym świecie odnieść sukces w wymiarze światowym.

Test językowy online

Zbadaj swój poziom znajomości języka

Berlitz zaprasza do wzięcia udziału w badaniu językowym, którego zadaniem jest sprawdzenie Państwa znajomości słownictwa, gramatyki, rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu. Wynik zostanie podany w skali poziomów zaawansowania znajomości języka stosowanej przez Berlitz.

Poziomy Berlitz

Dowiedz się więcej o poziomach językowych Berlitz

Sprawdź swój poziom językowy w dokładny sposób. Berlitz opracował unormowane poziomy zaawansowania dla wszystkich nauczanych języków. Ocena kompetencji językowych Berlitz określa umiejętności uczącego się, jak również wymagany poziom językowy, aby osiągnąć zamierzone cele.