Etapy cyklu nauki Berlitz

Określ i osiągnij swoje cele nauczania

Cykl nauczania języka obcego w Szkole Językowej Berlitz podlega procesowi kontroli jakości, zgodnemu z zasadami Metody Berlitz®. Na samym początku oceniane są potrzeby i cele uczniów, a następnie proponowany najbardziej właściwy program nauki. Podczas całego procesu nauki uczestnicy mogą liczyć na pomoc oraz dostosowanie sposobu nauki do indywidualnego stylu i tempa. Po końcowym teście sprawdzającym postępy, każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o poziomie realizacji zakładanych celów.

Indywidualne podejście do ucznia:

  • Przed rozpoczęciem programu nauki przeprowadzana jest analiza potrzeb, która koncentruje się na określeniu celów językowych oraz omówieniu oczekiwań dotyczących programu nauczania.
  • Konsultant przygotowuje rekomendacje dotyczące ilości i częstotliwości lekcji potrzebnych do osiągnięcia zamierzonych celów.
  • Studenci mają okazję spotkać się z instruktorami oraz otrzymać materiały, w tym szczegółowy program kursu.

Monitorowanie postępów w nauce:

  • Doradztwo i raport z postępów - podczas trwania nauki uczestnicy proszeni są o opinie oraz ocenę swoich postępów. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie na bieżąco zmian i modyfikacji w programie nauki, aby jeszcze lepiej dostosować go do indywidualnych potrzeb,
  • Kontrola poziomu - po zakończeniu każdego poziomu nauki, uczestnicy mają możliwość przystąpienia do testu.  Ma on za zadanie sprawdzić, jak dobrze został opanowany program przed przystąpieniem do nauki kolejnego poziomu.

Gwarancja osiągnięcia celów:

 

  • Uczniowie otrzymują certyfikat potwierdzający osiągnięcia każdego poziomu zaawansowania języka.
  • Kontynuacja nauki - kolejne etapy nauki podlegają ponownej ocenie.

Szkoła Językowa Berlitz jako jedyna oferuje tak wysoki poziom nauczania dla wszystkich grup klientów. Dzięki sprawdzonej Metodzie Berlitz® i wykwalifikowanym native speakerom, w krótkim czasie można osiągnąć wyznaczone cele - zarówno zawodowe, jak i osobiste.

Centrum Językowe Berlitz