Etapy cyklu nauki Berlitz

Określ i osiągnij swoje cele nauczania

Nasz cykl nauczania to proces kontroli jakości, zgodny z zsadami Metody Berlitz®. Od samego początku oceniamy potrzeby i cele uczniów, aby zaproponować najbardziej właściwy program nauki. Udzielamy stałych informacji zwrotnych, zapewniamy pomoc oraz dostosowujemy sposób nauki do stylu i tempa uczniów.  Po końcowym teście sprawdzającym postępy, każdy student otrzymuje zaświadczenie o poziomie realizacji zakładanych celów.

Indywidualne podejście do ucznia:

  • Analiza potrzeb: Przeprowadzana przed rozpoczęciem programu nauki, koncentruje się na określeniu celów językowych studenta oraz omówieniu oczekiwań dotyczących programu nauczania
  • Rekomendacje: Konsultant przygotowuje zalecenia dotyczące ilości i częstotliwości lekcji potrzebnych do osiągnięcia zamierzonych celów
  • Orientacja: Studenci mają okazję spotkać się z instruktorami oraz otrzymać materiały, w tym szczegółowy program

Monitorowanie postępów w nauce:

  • Doradztwo i raport z postępów: Podczas trwania nauki studenci proszeni sa o opinie oraz ocenę swoich postępów, w celu wprowadzania na bieżąco modyfikacji i zman do programu nauki.
  • Kontrole poziomu:  Po zakończeniu każdego poziomu nauki, studenci majż możliwość  przystąpienia do testu sprawdzającego, jak dobrze został opanowany program przed przystąpieniem do nauki kolejnego poziomu.

Gwarancja osiągnięcia celów:

  • Certyfikat: Uczniowie otrzymują certyfikat potwierdzajacy osiągnięcia każdego poziomu zaawansowania języka.
  • Kontynuacja nauki: kolejne etapy nauki podlegają ponownej ocenie.

W Berlitz dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci osiągali swoje cele a nauka była jak najbardziej skuteczna. Program nauki zostały stworzony, by zagwarantować doskonałe efeky w krótkim czasie. Żadna inna szkoła językowa nie oferuje takiego poziomu nauczania dla wszystkich grup klientów.

Kontakt

* Pola obowiązkowe. Proszę uzupełnić

Centrum Językowe Berlitz