Imprint & Legal Notices

Publisher of these Web Pages

Berlitz Poland Sp z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

Poland

Tel: 0048 22 652 00 22
email: info@berlitz.pl

Dyrektor Operacyjny: Małgorzata Sprusińska

 

 

1.1. Serwis www.berlitz.pl (zwany dalej Serwisem) jest serwisem internetowym prowadzonym przez spółkę działającą pod firmą „Berlitz Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69 (00-838 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000119749, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.171.350 PLN, NIP 526-021-52-66 (zwaną dalej Berlitz Poland).

1.2. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.berlitz.pl należy zapoznać się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszystkich zasad jego użytkowania.

1.3. Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych informacjami na temat możliwości nauki języków obcych oferowanych przez Berlitz Poland (zwanych dalej Użytkownikami).

1.4. Treści prezentowane w Serwisie pochodzą z wewnętrznych źródeł Berlitz Poland, która dokłada wszelkich starań, aby treści te były aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie może tego zagwarantować, w związku z czym mają one charakter wyłącznie informacyjny. Berlitz Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem z tych treści bez konsultacji z pracownikami Centrów Językowych Berlitz.

2. Prawa autorskie

2.1. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, w tym układu stron, elementów tekstowych oraz graficznych są zastrzeżone. Prawo do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych i treści dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.).

2.2. Korzystanie z treści umiesczonych w Serwisie jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Berlitz Poland.

3. Polityka prywatności

3.1. Berlitz Poland w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

3.2. Korzystanie z Serwisu co do zasady nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Podawanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Berlitz Poland.Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych oraz ich poprawiania.

3.3. Dane zbierane przy zamawianiu usług oferowanych przez Berlitz Poland przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy oraz dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Berlitz Poland, w szczególności marketingu świadczonych usług. W przypadku płatności elektronicznych, obsługę wszystkich transakcji realizuje spółka PayU S.A. w ramach systemu „Płatności.pl", która administruje danymi osobowymi Użytkownika w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w serwisie www.platnosci.pl.

3.4. Zaprenumerowanie bezpłatnego elektronicznego newslettera Berlitz Poland wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Dane te będą wykorzystywane w celu wysyłki wiadomości związanych z nauką języków oraz dotyczących usług świadczonych przez Berlitz Poland.

3.5. Dane zbierane przy zgłoszeniu przez Użytkownika zapytania będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie, chyba że Użytkownik zezwoli na wykorzystanie jego danych w szerszym zakresie.

3.6. W trakcie korzystania z Serwisu, w komputerze Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki Cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

4. Inne kwestie.

4.1. Warunki dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu określa odrębny regulamin: Ogólne warunki dokonywania transakcji internetowych na www.berlitz.pl".

4.2. Pytania Użytkowników dotyczące warunków korzystania z Serwisu kierować należy na adres: kontakt@berlitz.pl.

Regulamin serwisu obowiązuje do dnia 24 grudnia 2014

Niniejsza strona internetowa korzysta z oprogramowania Google Analytics, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Google Inc ("Google"). Google Analytics używa tak zwanych "cookies", czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych przez dany komputer. Informacje sporządzone przez cookies dotyczące korzystania z tej strony (w tym adres IP komputera) są przesyłane do serwerów Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz do świadczenia usług dodatkowych związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. Jednakże pragniemy podkreślić, że ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "anonymizeIp ()". Powoduje to, że wszystkie adresy IP będą przechowywane w formie skróconej, co wyklucza bezpośrednie powiązanie danych osobistych użytkownika z przechowywanymi danymi.

Google przekazuje te informacje osobom trzecim, w sytuacjach kiedy wymaga tego prawo lub osoby te będą przetwarzały dane na potrzeby Google. Można zapobiec gromadzeniu danych przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki internetowej, tak aby pliki cookie nie mogły być instalowane. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że dostęp do wszystkich funkcji strony internetowej może być utrudniony.


Istnieje także możliwość zablokowania funkcji gromadzenie danych przez odinstalowanie dezaktywacji dodatku do przeglądarki Google Analytics na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Berlitz Center