Kursy online dla firm - Wirtualna Klasa Berlitz

Nauka języka na odległość

Szkoła Językowa Berlitz oferuje naukę języków obcych online. Jest to doskonałe rozwiązanie dla firm, które poszukują nowoczesnych rozwiązań, lub są zlokalizowane poza miejscowościami, w których znajdują się oddziały szkoły.

Kursy odbywają się za pośrednictwem multimedialnej platformy internetowej - Berlitz Virtual Classroom® (BVC®) - która umożliwia naukę z native speakerem w czasie rzeczywistym. Jest to doskonałe rozwiązanie, które łączy najwyższą jakość nauki Metodą Berlitz® z całkowitą niezależnością od miejsca i czasu. Dzięki takiej formie kursu, uczestnicy mogą dostosować czas nauki do pozostałych zajęć i uczyć się z dowolnego miejsca, na przykład z biura, z domu czy z hotelu. Jedynym warunkiem jest połączenie z internetem.

W zależności od potrzeb nauka może przebiegać w trybie indywidualnym, lub w międzynarodowych, 3-5 osobowych grupach. Kursanci uczą się poprzez konwersacje i ćwiczenia, w trakcie których doskonalą znajomość gramatyki, słownictwa i swobody wypowiedzi w języku obcym.

Zalety kursów online
  • Elastyczny harmonogram zajęć i oszczędność czasu przeznaczanego na dojazdy
  • Wykwalifikowani nauczyciele native speaker, certyfikowani lektorzy Berlitz
  • Lekcje prowadzone Metodą Berlitz®
  • Możliwość nagrywania i wielokrotnego odtwarzania lekcji
  • Prosta obsługa techniczna
  • Małe wymagania sprzętowe
  • Możliwość tworzenia grup pracowników z tej samej firmy

Jednolity system oceny i raportowania postępów w nauce

Aby zapewnić najlepsze rezultaty nauki, Szkoła Językowa Berlitz współpracuje z działem HR firmy. Wspólnie określane są potrzeby poszczególnych grup uczestników oraz ustalane realne cele, tak by uzyskać pożądany efekt nauki.

Dzięki systematycznej weryfikacji założonych celów, firma może na bieżąco śledzić efekty kursu. Systemy raportowania są jasno określone i zgodne z normami ISO 9001, a zawarte w nich dane są dostępne do wglądu nadzorujących postępy szkolenia pracowników firmy. Dodatkowo system oceny szkoleń pozwala na określenie korzyści ekonomicznych dla firmy, jeszcze przed rozpoczęciem kursu.

Wszelkie informacje na temat nauki poprzez BVC udzielane są przez Konsultanta Berlitz, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i doradzi najlepsze rozwiązanie.

 

 

Centrum Językowe Berlitz