Poziomy jęzkowe berlitz

Sprawdź swój poziom języka

Berlitz opracował skalę poziomów zaawansowania dla wszystkich nauczanych języków. Nasza ocena kompetencji językowych określa umiejętności ucznia oraz poziom wymagany do osiągnięcia jego celów. Na koniec programu oceniamy postęp uczniów, zanim rozpoczną naukę na wyższym poziomie.

W naszej pracy często spotkamy się z typowym podziałem na 3 podstawowe poziomy znajomości języka angielskiego - początkujący, średniozaawansowany oraz biegły. Po zamieszczonym wyżej wykresie widać, że stopni języka angielskiego jest dużo więcej, a więc możliwości nauki również. W Berlitz używamy bardziej rozbudowanego i mniej uogólniającego podziału na stopnie znajomości języka, by uniknąć choćby powtarzania znanego już materiału. W naszym Centrum Językowym przykładamy dużą wagę do dokładnego sprawdzenia umiejętności naszych studentów przed rozpoczęciem kursu. Dokładnie wykonany test pozwala nam zaproponować kurs odpowiedni do poziomu znajomości języka i posiadanych umiejętności.

 

Kliknij strzałki, aby zobaczyć opis poszczególnych poziomów Berlitz.

Poziomy Berlitz
POZIOM 1 - początkujący

Znajomość języka jest wystarczająca, by komunikować się w bardzo ograniczonym zakresie, w najprostszych sytuacjach w zakresie mówienia oraz słuchania.

POZIOM 2 - podstawowy

Znajomość języka na poziomie podstawowym jest wystarczająca do zrozumienia i przekazania informacji w zakresie prostych, rutynowych i znanych zadań oraz sytuacji.

POZIOM 3 - ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

Wiedza językowa pozwalająca na zrozumienie ogólnego przekazu rozmów dotyczących spraw codziennych oraz mniej znanych.

POZIOM 4 - ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

Wiedza językowa umożliwiająca wykorzystanie i połączenie przyswojonego materiału w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb komunikacyjnych i edukacyjnych. Zrozumienie i podtrzymanie rozmowy na znane tematy oraz w sytuacjach bardziej skomplikowanych.

POZIOM 5 - KONWERSACYJNY

Znajomość języka pozwalająca zainicjować, podtrzymać oraz zakończyć najbardziej rutynowe zadania komunikacyjne w zakresie potrzeb osobistych oraz zawodowych.

POZIOM 6 - KONWERSACYJNY

Przygotowanie językowe wystarczające do kompetentnej i pewnej komunikacji w wielu kontekstach zawodowych i osobistych, z dużą możliwością wyboru sposobu i stylu wypowiedzi.

POZIOM 7 - ZAAWANSOWANY:

Wiedza językowa umożliwiająca posługiwanie się językiem w bardziej skomplikowanych i wymagających konwersacjach oraz zapewniająca z łatwość prowadzenia rozmów teleonicznych na większość tematów.

POZIOM 8 - ZAAWANSOWANY:

Kompetencje zapewniające prowadzenie komunikacji podczas wymagających zadań i sytuacji, jak np. prowadzenia spotkania biznesowego oraz uczestnictwo w towarzyskich i zawodowych rozmowach.

POZIOM 9 - BIEGŁY:

Znajomość języka zapewniająca swobodną komunikację w otoczeniu różnych grup odbiorców, na tematy nowe oraz znane. Znajomość umożliwiająca prowadzenie wystąpień publicznych oraz aktywnego sluchania.  

POZIOM 10 - BIEGŁY:

Wiedza językowa porównywalna z kompleksową znajomością języka. Pozwala na zrozumienie praktycznie wszystkich struktur językowych, a także słownictwa w zakresie, jakim posługują się najbardziej wykształceni native speakerzy.

Centrum Językowe Berlitz