Relokacja pracowników – skuteczne programy wspierające

Efektywne szkolenia międzynarodowe

Relokacja pracowników to coraz częstsze zjawisko, zwłaszcza wśród specjalistów określonych grup zawodowych. Życie i praca w innym kraju wymagają solidnego przygotowania, które pozwoli na uniknięcie szoku kulturowego oraz na szybsze i łatwiejsze osiągnięcie celu zawodowego. Dlatego Szkoła Językowa Berlitz oferuje sprawdzony Trening Relokacyjny dla pracowników i ich rodzin, który przygotowuje do życia w nowym kraju. Jest on prowadzony w wybranym języku i skupia się na takich tematach jak dostosowanie się do nowej kultury, osiąganie celów zawodowych, nawiązywanie kontaktów, strategie przetrwania w życiu codziennym i zawodowym oraz na innych tematach, które pomogą w osiągnięciu celów związanych z relokacją.

 

Szkolenia dla emigrantów

Statystyki podają, że mimo wysokich kwalifikacji, połowa ludzi przedwcześnie kończy pobyt za granicą. Wynika to z faktu, że nieprzygotowany do relokacji pracownik ma większe problemy z aklimatyzacją. To z kolei powoduje zwiększenie kosztów, związanych z oczekiwanym zwrotem z inwestycji. Dzięki programowi szkoleń zagranicznych emigranci uczą się skutecznie wykorzystywać odmienną wrażliwość kulturową, rozwijają umiejętności w nowym środowisku biznesowym i unikają stresu spowodowanego nieporozumieniami na tle kulturowym.


Szkolenia dla rodzin emigrantów

Może się zdarzyć, że podczas kilkuletniej nieobecności w rodzimym kraju zajdą istotne zmiany. Dlatego aby ułatwić pracownikom i ich rodzinom powrót do kraju, potrzebne jest wsparcie. Oferowany program treningowy przygotowuje do funkcjonowania w zmienionej rzeczywistości oraz uczy wykorzystania nabytych za granicą umiejętności.

 

Dzięki sprawdzonym treningom Szkoły Językowej Berlitz, relokacja pracowników i ich rodzin, przebiega sprawnie i nie powoduje rozczarowania, zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i życiowych.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat Szkoleń Międzykulturowych, należy skontaktować się z Konsultantem Berlitz, który chętnie odpowie na wszystkie pytania

 

 

Centrum Językowe Berlitz