Szkolenia międzykulturowe

Najlepszy sposób na rozwijanie globalnych umiejętności przywódczych

Programy międzykulturowe Berlitz są skierowane do specjalistów, którzy na co dzień pracują w dużych międzynarodowych korporacjach lub startupach. Szkolenia międzykulturowe pomagają zrozumieć różnice kulturowe, panujące stereotypy i przyzwyczajenia oraz normy charaketerystyczne dla populacji danego kraju lub regionu. Dzięki tej wiedzy pracownicy mogą wzmocnić wiarygodność, komunikację, relacje i współpracę.

Kultura wywiera ogromny wpływ na to, jak myślimy i co robimy. Ma odzwierciedlenie w sposobie komunikacji, kontaktach z ludźmi, stylu zarządzania oraz postrzeganiu hierarchii i czasu, a ryzyko nieporozumień w międzynarodowym środowisku biznesowym jest znaczne.

Cultural Orientations Indicator® (COI)

Wskaźnik Orientacji Kulturowej (Cultural Orientations Indicator®) to narzędzie, które służy do oceny indywidualnego profilu kulturowego klienta w kontekście środowiska pracy. Raport COI prezentuje i analizuje różnice międzykulturowe oraz wskazuje na obszary, które można udoskonalić aby osiągnąć dobre porozumienie z zagranicznymi klientami i sukces na rynku globalnym.

The Cultural Navigator®

Program Szkoleń Międzykulturowych eliminuje ryzyko nieporozumień, które jest związane z komunikacją na arenie międzynarodowej. Dzięki szkoleniu kadra menedżerska poznaje znaczenie różnic międzykulturowych i uczy się adaptacji do nowych warunków, panujących w danym kraju. Cultural Navigator® pomaga poprawnie zinterpretować sytuacje międzykulturowe oraz uczy właściwego zachowania się, etykiety oraz niezbędnej wrażliwości podczas rozmów biznesowych i osobistych

Ścieżki wiedzy mogą być dostosowane do strategicznych celów i działalności Twojej firmy

Prowadząc biznes na arenie międzynarodowej, oprócz dobrej znajomości języka, warto posiadać wiedzę na temat różnic kulturowych. Dzięki temu można uniknąć nieporozumień,  frustracji a nawet konfliktów, które mogą się zrodzić w zetknięciu z nieznanymi zwyczajami. Dlatego Cultural Orientations uczy kompetencji międzynarodowych a skierowany jest do wszystkich, którym znajomość różnic międzykulturowych jest niezbędna do prowadzenia udanych interesów.

 

Dodatkowe informacje na temat Szkoleń Międzynarodowych udzielane są przez Konsultanta Berlitz, który doradzi wybór najlepszego rozwiązania.

Centrum Językowe Berlitz